L’àmbit del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità arriba a un total de 253 municipis, dividits en sis corones i diferents sectors tarifaris.Si voleu saber en quina zona tarifària es troba un municipi, feu clic aquí.

Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per desplaçar-se d’un punt a l’altre. Permeten fer transbordament a la xarxa de Rodalies, dels Ferrocarrils de la Generalitat, del metro, de l’autobús i del tramvia.

Podeu consultar els operadors: Operadors de transport integrats
Es poden fer servir fins a quatre modes de transport diferents a cada transbordament, i els temps de transbordament entre ells són:

1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
1 h. 15 m 1 h. 30 m 1 h. 45 m 2 h 2 h. 15 m 2 h. 30 m
Tarifes Any 2017 (preus amb iva)
T-10 9,95 19,60 26,75 34,45 39,55 42,05
T-50/30 42,50
T-70/30 59,50 86,05 118,00 144,50 165,50 179,50
T-Mes 52,75 71,00 99,60 122,00 140,00 150,00
T-Trimestre 142,00 192,00 269,00 329,50 378,00 405,00
T-Jove 105,00 142,00 199,20 244,00 280,00 300,00
T-Dia 8,40 12,80 16,05 17,95 20,10 22,50