L’àmbit del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità arriba a un total de 253 municipis, dividits en sis corones i diferents sectors tarifaris.Si voleu saber en quina zona tarifària es troba un municipi, feu clic aquí. Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per desplaçar-se d’un punt a l’altre. Permeten fer transbordament a la xarxa de Rodalies, dels Ferrocarrils de la Generalitat, del metro, de l’autobús i del tramvia. Podeu consultar els operadors: Operadors de transport integrats Es poden fer servir fins a quatre modes de transport diferents a cada transbordament, i els temps de transbordament entre ells són:
1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
1 h. 15 m 1 h. 30 m 1 h. 45 m 2 h 2 h. 15 m 2 h. 30 m
Tarifes Any 2019 (preus amb iva)
T-10 10,20 20,10 27,40 35,25 40,50 43,05
T-50/30 43,50
T-70/30 60,90 88,05 120,75 147,90 169,35 183,70
T-Mes 54,00 72,70 102,00 124,90 143,35 153,55
T-Trimestre 145,30 196,50 275,25 337,15 386,80 414,40
T-Jove 105,00 142,00 199,20 244,00 280,00 300,00
T-Dia 8,60 13,10 16,45 18,40 20,60 23,05